Logo de Turquie Européenne
Ana sayfa > Revue de presse > Archives 2009 > 12 - Articles de décembre 2009 > Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ATAA Heyetini Kabul (...)

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ATAA Heyetini Kabul Etti

Salı 22 Aralık 2009, yazan ATAA

Çok samimi gecen toplantı, programlanan otuz dakika yerine tam bir saat onbeş dakika sürdü ve konular en ince ayrıntılarına kadar masaya yatırıldı. ATAA, “TABAN” (Turkish American Broad Advocacy Network – Türk Amerikalı Geniş Demokrasi Ağı) projesini anlattı.

Vasington, 9 Aralık, 2009 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Barack Obama’nın resmi davetlisi olarak ABD’nin başkenti Vasington’a geldi. Obama ile 7 Aralık’ta Beyaz Saray’da yaptığı toplantıdan sonra çeşitli etkinliklere konuşmacı olarak katılan Başbakan, ertesi gün Türk-Amerikan Dernekleri Kurulu (ATAA) yönetimini kaldığı tarihi Willard International otelinde kabul etti. Otuz dakika sürmesi planlanan toplantı, konuların beklenenden daha ayrıntılı görüşülmesi nedeniyle bir saat onbes dakikaya uzadı ve çok samimi ve neşeli bir havada geçti.

Başbakan Erdoğan bu toplantıya beraberinde hükümetinin ve partisinin önemli isimlerini, ilgilileri ve görevlileri getirmeyi de ihmal etmedi:

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu,
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan,
Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış,
Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir,
Devlet Bakan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Tüzmen
AK Parti Mardin Milletvekili, Doç. Dr. Cüneyt Yüksel
AK Parti Konya Milletvekili Hasan Angi
AK Parti Antalya Milletvekili Mevlut Çavuşoğlu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Suat Kınıklıoğlu
Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Aslan Güner
TC Vasington Büyükelçisi Nabi Şensoy
Büyükelçi Fuat Tanlay
Büyükelçi Namık Tan
Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik Dairesi Başkanı Büyükelçi Tacan İldem
Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik Dairesi Başkan Yardımcısı İnan Özyıldız
TC Vasington Elci Müsteşar Murat Ersoy
Dışişleri Bakanlığından Cihad Erginay
Bu arada ATAA de en yüksek seviyede temsil edildi:
Başkan Günay Övünç (Vasington )
Gelecek Dönem Başkanı Ergün Kırlıkovalı (Los Angeles)
Geçmiş Dönem Başkanı Nurten Ural (Detroit)
Genel Sayman Feridun Bek (Vasington )
Genel Sekreter Pelin Aylangan (Vasington )ve
Mütevelli Heyeti Üyesi Oya Bain (Vasington )

Vasington gezisine çok geniş bir iş adamı grubunu da getiren Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin ekonomik ve politik gelişmelerini özetleyen bir açılış konuşması yaptı. Türkiye’nin çeşitli şehirlerini, bölgelerini Amerika’ya taşımanın ve tanıtmanın kültürel açıdan önemli olduğunu söyleyen Başbakan, ATAA’nın Amerika çapında Türk Amerikalıların çatı derneği olarak çeşitli Türk gruplarını birleştirme ve bir danışma merkezi olmasının önemi üzerinde durdu.

Ardından söz alan ATAA Başkanı Günay Övünç (Evinch), önce Başbakan Erdoğan’a ATAA’yı kabul ettiği ve bu kadar yüksek seviyede bir grubu beraberinde getirdiği için teşekkürlerini sundu. Sonra ATAA heyetindeki üyeleri tek başbakana takdim etti. Başkanlığı devraldığı Haziran ayından bu yana ATAA üyelerinden Amerika çapında toplanan gelirlerin ayda onbin doları aştığını, ve bunun bir ATAA ya duyulan güvenin ve inancın net bir belirtisi olduğunu söyledi. ATAA fonlarının yeni Mütevelli Heyeti tarafından sağlam yatırımlara yöneltilerek son altı ayda %25 büyüdüğüne dikkat çekti ve 2010 senesinde fonun bir milyon dolar seviyesini aşmasının hedeflendiğini söyledi.

Övünç, ATAA’nın 30 yıl raporunu sundu ve son altı ayda yapılan etkinler hakkında bilgi verdi. Övünç, ATAA’nın “milli çıkarlar doğrultusunda, farlılıklar içinde dayanışma” prensibini vurguladı ve Amerika’da Türklerin çatı kuruluşu olarak her Amerikalı Türk’ü temsil ettiğini anlattı.

Övünç, ayrıca, Türk Amerikan toplumunu tabandan yukarı hareketlendirmek, Ermeni tasarıları gibi anti-Türk ırkçılığa karşı koymak ve Türkiye - ABD ilişkilerinin güçlenmesini desteklemek için ATAA’nın yarattığı , TABAN (Turkish American Broad Advocacy Network ya da Türk Amerikan Geniş Demokrasi Ağı) projesini tanıttı. Özel sektörün ATAA ve TABAN’a desteğinin gittikçe arttığını açıkladı ve “Türkiye’nin önemli lobicilik ve halk ilişkileri programları ile Türkiye’yi tanıtan düşünsel ve kültürel kuruluşlarından gelecek önemli katkıların yanında, TABAN gereken en büyük desteği Amerika’nın tabanından sağlayacaktır” dedi.

Örnek olarak, geçen hafta, ATAA’nın, Türk Amerikan Koalisyonu ile beraber başlattığı Ermeni tasarısına karşı kampanyada, TABAN’dan A.B.D. Meclisine ve Senatosu’na yaklaşık 1000 mektubun yolladı birkaç gün içinde yollandığını anlattı.

Başbakan Erdoğan duyduklarından mutluluğunu ifade etti.

Övünç, çok önemli bir girişim olarak A.B.D. Federal Nüfus Sayımı Ofisinin 2010’daki nüfus sayımında Amerika’daki Türkleri doğru saymak için ulusal ortak olarak ATAA’yı seçtiğini ve ATAA’ile ortaklık anlaşmasına girdiğini açıkladı. Başbakan Erdoğan bu gelişmeyi tebrik etti. Övünç, her Türk ve Türk asıllı kimsenin bu sayımda kendini yazı ile «Türk» olarak nitelendireceğini ve bunun da Amerika’daki Türklerin gerçek sayısını ortaya çıkararak toplumumuzun federal devletin sunduğu sosyal programlarından ve fonlarından yararlanmasını sağlayacağını anlattı.

Övünç, Alabama’da ATAA-BIC (Birmingham International Council) ortaklığı ile iki bin öğretmenin eğitileceğini ve bunların her birinin 30 öğrencisi olduğu düşünüldüğünde, bu çalışmanın 60,000 ailenin Türkiye hakkında temelden doğru bilgilendirilmesini sağlayacağını anlattı. Beyaz Saray ile yapılan görüşmelerde Türk-Amerikan toplumunun temsilciliği fikrinin hayata geçirildiğini ve ATAA nin Türk-Amerikan toplumu hakkında güvenilir bir bilgi kaynağı ve DANISMA MERKEZI olma özelliğinin artik politika, medya ve Akademi çevrelerince de keşfedildiğini anlattı.

ATAA’nın inandığı prensiplerden birinin “FARKLILIKLAR İÇİNDE DAYANIŞMA” olduğunu vurguladı. Övünç son olarak ta ATAA’nın Amerika çapında Türk öğrencileri birleştirme faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Başbakan bütün bunları ilgiyle dinledi ve not tuttu. Türklere ve Türkiye’ye karalayan çirkin tasarıların çoğunlukla New York ve California eyaletleri federal temsilcilerinde kaynaklandığını hatırlatan Övünç, ATAA’ nin sözü edilen eyaletlerin yanında ABD’nin güneydoğu eyaletlerinde de tüm vatandaşlara Türkiye hakkında ciddi eğitim vereceklerini bildirdi. Örneğin, Alabama’da ATAA-BIC ortaklığı ile tarihimizde bir ilk olarak iki bin öğretmenin eğitileceğini ve bunların her birinin 30 öğrencisi olduğu düşünüldüğünde, bu çalışma ile 60,000 ailenin Türkiye hakkında temelden doğru bilgilendirilmesinin sağlanacağını anlattı. Başbakan Erdoğan kültürel alışverişe ve eğitime çok önem verdiğini vurguladı.

Texas Fort Hood katliamından sonra, Beyaz Saray’da A.B.D.’nin Müslüman nüfusuna yönelik muhtemel ırkçı şiddetine karsı alınacak güvenlik önlemleriyle ilgili toplantıya davet edilen ve katılan Övünç, Beyaz Saray’da Türk-Amerikan toplumunun temsilciliği ( Türk Toplumu ile İrtibat Örgütü ) fikrini de böylece hayata geçirmiş oldu. Övünç “ABD Federal Devleti, ATAA’yi, Türk-Amerikan toplumu ile ilgili hususlarda güvenilir bir bilgi kaynağı olarak görüyor ve bize danışıyor. Politika, medya ve akademik çevrelerce de ATAA artik bir danışma merkezi olarak keşfedildi” dedi.

Övünç son olarak ta ATAA’nın Amerika çapında üniversite seviyesinde okuyan 28,000 Türk öğrencinin bilgilendirilmesi, birleştirmesi, ve yönlendirilmesi ile ilgili faaliyetler anlattı. Başbakan Erdoğan bütün bunları büyük ilgiyle dinledi, bizzat kendisi not tuttu ve sorular sordu.

Konuşma sırası kendisine gelen Ergün Kırlıkovalı, Türkiye Cumhuriyeti’nin politika, medya ve diğer alanlarda tepeden tepeye yaptığı çalışmaların etkili ve yararlı olduğunu, ancak bunların alttan ve tabandan yapılan çalışmalarla desteklenmedikçe havada asılı kalabileceklerini söyledi, ve Başkan Övünç’ün anlattığı TABAN projesini vurguladı.

ABD demokrasisinin çok özel olduğunu, burada politikacıların alttan gelen baskılara açık olduğunu, tepeden tepeye yapılan çalışmaları etkisiz bırakabileceğini anlattı.

“İste biz bu tip alttan yapılan baskıların dengelenmesinde önemli bir rol oynayabiliriz; tabanımızı elektriklendirip politikacılara bölgelerinden karşı-baskı yapabiliriz; tepeden-tepeye yapılan çalışmaların ömürlerini uzatabiliriz. Bunun için derneklerimizin bugünkü durumlarından daha fazla güçlendirilmesi gerekir. Bunlar direk ve dolaylı yasal yardımlarla olabilir. ABD ye ücretsiz gönderilecek sanatçı ve sporcuların ilgi odağı olduğu ve yerel dernekler tarafından yapılacak organizasyonlarla bu derneklerin daha sağlıklı bir mali yapıya ulaşması sağlanabilir” dedi.

Amerika’daki Türklerin tabandan faal olmalarının Amerikan politika ve medyasında etkili olduğunu ve bu konuda taban eğitimi vermek için Amerika Türk Koalisyonu’nun (Turkish Coalition of America) ATAA’ya yaptığı maddi yardim ve işbirliğiyle, Los Angeles, Chicago ve Detroit’te başlatılan programlardan söz etti.

Kırlıkovalı, TCA ile ortaklaşa sürdürülen bu programı etkili bir şekilde sürdürmek ve ülke çapına yaymak için ATAA kadrosuna dört yeni maaşlı eleman alındığını da bildirdi. Bu çalışılmaların maddi olanaklar çerçevesinde her yıl artarak süreceğini bildiren Kırlıkovalı, son olarak Başbakan Erdoğan’ı ATAA’nın gelecek kurultayına gelmesi için söz vermeye davet etti.

ATAA Sayman’ı Feridun Bek ve Geçmiş Başkan Nurten Ural ise ATAA’nın 2023 projesini özetlediler. Projenin amacının Amerika’nın her bölgesine profesyonel bir koordinatör atayarak oradaki yerel toplumu başta kültürümüzü ve anavatanımızı ilgilendiren meselelerde ve daha birçok başka konularda bilgilendirmek ve tepki vermeye özendirmek olduğunu söyledi. ATAA Genel Sekreteri Pelin Aylangan da Türk gençlerinin politika ve medya alanlarında faal olmalarının sağlanması gerektiğini belirtti ve bu konuda ATAA tarafından gerçekleştirilen ve ileride planlanan altyapı çalışmalarından söz etti.

Büyük bir anlayış, samimiyet, ve heyecan içinde gecen toplantı böylece sürerken başbakan, tüm bakanlar ve milletvekililer de kısa yorumlar yaptı, sorular sordu ve konuların ayrıntılandırılmasına yardımcı oldu. Toplantı sonunda ATAA heyeti başbakan ve katılanlarla grup resmi çekildi.

Télécharger au format PDFTélécharger le texte de l'article au format PDF

Kaynaklar

Source: ATAA, le 16.12.09

SPIP | iskelet | | Site planı | Site yaşamını izle RSS 2.0